resebidrag för könsstympning

Skriftlig fråga 2002/03:1302 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 augusti

Fråga 2002/03:1302

av Carina Hägg (s) till statsrådet Berit Andnor om resebidrag för könsstympning

Det övergripande målet vad gäller kvinnlig könsstympning i Sverige är att se till att brottsformen upphör samt att de flickor och kvinnor som redan könsstympats får adekvat stöd och den vår de har rätt till. Jag välkomnar att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en nationell kunskapsbank för arbetet mot kvinnlig könsstympning. Men jag oroar mig för att Socialstyrelsens uppdrag inte inkluderar problemet med att socialtjänsten kan ge resebidrag i fall där syftet är att få könsstympning utförd i ursprungslandet eller i annat anknytningsland. Vid ansökan om resebidrag till land där könsstympning kan komma att utföras och när flickan är i riskåldern eller kvinnan tillhör riskgruppen ska inte resebidrag, vare sig från socialförvaltningen eller annan myndighet, kunna utgå.

Min fråga till statsrådet är om hon, genom uppdraget till Socialstyrelsen eller på annat sätt, avser att verka för att stoppa myndigheters möjlighet att bevilja resebidrag till annat land när besöket kan misstänkas ha till syfte att könsstympa flickan eller kvinnan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarad: 2003-08-27 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-27)