Reseavdrag till och från barntillsyn

Skriftlig fråga 2007/08:402 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 4 december

Fråga

2007/08:402 Reseavdrag till och från barntillsyn

av Hans Backman (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Vi måste erkänna att bilen är en nödvändighet i stora delar av Sverige. Det är därför väldigt bra att fler börjar köpa bilar med miljövänliga bränslen. Det är också mycket bra att alliansregeringen infört en premie på 10 000 kronor när vi som privatpersoner köper en miljöbil.

I stora delar av vårt land är avstånden så stora att det är svårt att få till stånd tillfredsställande kollektiva trafiklösningar. Detta gäller inte minst i mitt hemlän Gävleborg. På många orter i landet finns därför inga egentliga alternativ till bilen för transporter till och från barntillsynen. Jag anser därför att möjligheten till att inräkna transporter till och från barntillsyn i sträckan reseavdrag bör utredas.

Barnfamiljer har i stora delar av Sverige behov av bilen för barnens transporter till och från barntillsyn. Ett exempel på det är att den som bor i Hofors och har jobb i Gävle är tvungen att färdas ca 10 mil om dagen till och från arbetet. Bor man i Söderhamn och arbetar i Gävle måste man färdas ca 15 mil om dagen. Ofta måste man därför använda bilen för att få ihop det med arbetstider och hämtning och lämning på dagis.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om finansministern är beredd att ta initiativ till en utredning angående möjligheterna att inräkna transporter till och från barntillsyn i sträckan reseavdrag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-04 Anmäld: 2007-12-04 Besvarad: 2007-12-10 Svar anmält: 2007-12-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-10)