Reproduktiv hälsa och millenniemålen

Skriftlig fråga 2005/06:564 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 december

Fråga 2005/06:564 av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin (s)

Reproduktiv hälsa och millenniemålen

Det är angeläget att regeringen fortsätter verka för att säkerställa ett mål om reproduktiv hälsa inom de av FN åtta uppsatta millenniemålen. Det är även av värde att regeringen informerar riksdagens ledamöter om framgångarna i arbetet med reproduktiv hälsa men även kring det motstånd som finns.

Utan ett mål om reproduktiv hälsa finns det risk att kvinnors möjligheter att själva kontrollera sin hälsa och sin reproduktion förbises. Risken finns även att reproduktiv hälsa inte kommer att ses som en del av utveckling och fattigdomsbekämpning. FN:s toppmöte 2005 bekräftade på nytt ICPD-målet om universell tillgång på reproduktiv hälsa år 2015. Nu måste detta reflekteras tydligt i de åtta millenniemålen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att reproduktiv hälsa ska ingå i de åtta millenniemålen som FN har satt upp?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-12-07 Anmäld: 2005-12-07 Besvarad: 2005-12-15 Svar anmält: 2005-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-15)