Representationen i framtidsministerns analysgrupper

Skriftlig fråga 2014/15:398 av Hanif Bali (M)

Hanif Bali (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Nu tar vi viktiga steg på väg mot ett hållbart samhälle, säger framtidsminister Kristina Persson om sina tre tillsatta analysgrupper. De tre områdena är grön omställning, global utmaning och arbete i framtiden.

Statsrådet säger att representationen är bred; fackföreningsrörelsen, näringslivet, forskarvärlden och civilsamhället finns representerade. Men som har framförts i kritik mot tillsättningen, finns det inte en enda fackföreningsrepresentant från de två stora paraplyorganisationerna TCO och Saco; dock finns det en rad representanter från LO. Enligt min uppfattning är inte fackföreningsrörelsen detsamma som enbart LO.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Hur kommer det sig att två av de stora fackföreningsrörelserna inte finns representerade i de analysgrupper som statsrådet har tillsatt, och hur kan statsrådet kalla tillsättningen för bred, då stora delar av exempelvis fackföreningsrörelsen inte finns representerade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-08 Överlämnad: 2015-04-09 Anmäld: 2015-04-10 Svarsdatum: 2015-04-15 Sista svarsdatum: 2015-04-15
Svar på skriftlig fråga