representant i Burundi

Skriftlig fråga 2001/02:785 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 21 februari

Fråga 2001/02:785

av Carina Hägg (s) till statsrådet Jan O Karlsson om representant i Burundi

Det är viktigt att Sverige återigen utser en representant i Burundi. Under den period en utsänd var stationerad i Burundi var det en värdefull tillgång som ökade kontakterna mellan våra länder. Det var samtidigt en viktig politisk markering. Det är viktigt att nära kunna följa att ett fullgott bistånd kommer det burundiska folket till del. Omkostnaderna för en utsänd är förhållandevis liten. En kontorslokal och en lokal tjänsteman fanns kvar efter att tjänsten som utsänd inte återbesattes. Då Sidas agerande uppdagades, framhöll den ansvarige att tjänsten kunde återbesättas inom en snar framtid. Den snara framtiden är passerad men det är inte för sent. En utsänd på ambassaden i Nairobi kan, och det har även visat sig tidigare, naturligtvis inte utgöra en jämförbar resurs med en utsänd stationerad i Burundi. Jag utgår nu från att det tidigare förhastade och dåligt förankrade beslutet att ej återbesätta tjänsten som utsänd i Burundi snarast rättas till. Bujumbura bör åter sättas på vår politiska karta.

Med anledning av detta vill jag fråga om biståndsminister Jan O Karlsson har för avsikt att agera för att Sverige åter ska ha en utsänd i Burundi.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-02-21 Besvarad: 2002-02-27 Anmäld: 2002-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-27)