Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner i bostäder

Skriftlig fråga 2007/08:204 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 1 november

Fråga

2007/08:204 Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner i bostäder

av Gunnar Sandberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Att använda bra metoder och hållbart material för att återställa befintliga och åldrade betongkonstruktioner i bostäder till ett funktionellt skick är viktigt. I dag kan vi se att de praktiska tillämpningarna av den forskning som existerar på området börjar öka i antal, och denna utveckling bör främjas ur flera aspekter.

Samtidigt kan vi nu se att det finns relativt nya betongkonstruktioner som inte uppfyller kraven på säkerhet och funktion. Det existerar också otaliga betongkonstruktioner som har brukats under flera årtionden och som börjar visa omfattande brister. Dessa kan till exempel bero på felaktig dimensionering, ökade laster och påkänningar på betongkonstruktionen, förändrat användande eller nedbrytning av materialet.

Min fråga till Mats Odell är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att betongkonstruktioner i bostäder kan uppnå tillräckligt god prestanda, funktion och säkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-01 Anmäld: 2007-11-01 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)