Rena vattendrag

Skriftlig fråga 2017/18:805 av Helena Bonnier (M)

Helena Bonnier (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Totalt finns det ungefär 822 000 fritidsbåtar i Sverige. Av dem har 57 000 möjlighet att tömma sitt avfall i land. Det finns 16 000 fritidsbåtar som har möjlighet att behålla avfallet ombord och därefter välja var de vill släppa ut det, och 8000 har toaletter vars avfall endast kan släppas ut i vattnet.

Toalettavfall i svenska vatten medför försämringar för miljön. Avfallet rymmer halter av fosfor och kväve som bidrar till bland annat övergödning. Därtill kan avfallet leda till att badvattnet blir hälsofarligt, eftersom det i avfallet finns bakterier som kan ge upphov till sjukdomar i kroppens tarmsystem. Utsläppen förvärrar även den skadliga effekten av algblomningen.

Transportstyrelsen har tidigare fått ett uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett förbud mot utsläpp av toalettavfall i svenska vatten. Förbudet har implementerats och syftar till att minska utsläppen av fosfor och kväve för att minska de skadliga effekter som beskrivs ovan.

Med anledning av det som ovan anförs vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern och regeringen att vidta för åtgärder för att säkerställa att förbudet mot utsläpp av toalettavfall i svenska vatten efterlevs i enlighet med dess intentioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-19 Överlämnad: 2018-02-19 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28
Svar på skriftlig fråga