Remittering av Katastrofkommissionens slutsatser

Skriftlig fråga 2005/06:1151 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 8 mars

Fråga 2005/06:1151 av Gustav Fridolin (mp) till finansminister Pär Nuder (s)

Remittering av Katastrofkommissionens slutsatser

Det viktigaste som det svenska samhället kan göra för minnet av alla dem som på olika sätt berördes av tsunamikatastrofen julhelgen 2004 är att lära av de brister som fanns i den svenska statsförvaltningen. Där har den särskilt tillsatta Katastrofkommissionen uppfyllt en väldigt viktig uppgift när den inte bara sökte ansvariga för bristerna utan också sökte reformer som skulle göra att en framtida katastrof skulle kunna hanteras bättre. Nu är just reformarbetet, jämte det kritiska tänkandet, centralt och av den anledningen ter sig tidningsuppgifter om att Katastrofkommissionens slutsatser och förslag inte ska remitteras till berörda instanser som märkliga.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern vilka åtgärder han avser att vidta för att 2005 års Katastrofkommissions förslag på åtgärder och reformer med anledning av tsunamikatastrofen remitteras till berörda instanser.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-08 Anmäld: 2006-03-08 Besvarad: 2006-03-15 Svar anmält: 2006-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-15)