Remisser och ställningstagande

Skriftlig fråga 2006/07:1567 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 17 augusti

Fråga

2006/07:1567 Remisser och ställningstagande

av Fredrik Olovsson (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

En viktig del av den svenska demokratin och beredningsprocessen är att förslag från regeringen sänds på remiss till organisationer och myndigheter. Det ger viktiga samhällsintressen och experter möjligheter att lämna synpunkter på regeringens förslag. Remissrundorna ger ett ökat demokratiskt inflytande i beslutsprocessen men ger även regeringen en möjlighet att få in synpunkter som kan göra förslagen bättre och undvika framtida problem. Strax efter midsommar lämnades promemorian Ett förstärkt jobbavdrag ut till 33 organisationer. Promemorian innehåller två alternativa förslag som regeringen vill ha remissinstansernas synpunkter på.

Statsministern har därefter i sitt sommartal förordat det ena av de två förslagen och därmed föregripit det ställningstagande som remissomgången skulle ge underlag till. Frågan blir då varför remissinstanserna ska anstränga sig för att skriva väl genomarbetade remissvar, när statsministern redan har tagit ställning i ärendet.

Avser statsministern att försvaga remissväsendets roll i beredningsprocessen och därmed minska denna demokratiska påverkansmöjlighet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-17 Anmäld: 2007-08-23 Besvarad: 2007-08-31 Svar anmält: 2007-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-31)