Remissbehandling av Sikas utredningar

Skriftlig fråga 2007/08:928 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 7 mars

Fråga

2007/08:928 Remissbehandling av Sikas utredningar

av Karin Svensson Smith (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

Under 2007 gjorde Sika ett antal rapporter på regeringens uppdrag i fråga om kilometerskatt, däribland Kilometerskatt för lastbilar – kompletterande analyser 2007:5 och Kilometerskatt för lastbilar – Effekter på näringar och regioner. Regeringen har ännu inte skickat ut dessa utredningar på remiss. Med tanke på att remisstiden är minst tre månader kan det bli svårt att få in beslutsunderlag till den transportpolitiska propositionen som planeras till hösten 2008. Detta är oroväckande med tanke på att det brådskar med att minska lastbilarnas klimatpåverkan. En kilometerskatt på tung trafik kan också bidra till minskat behov av vägutbyggnad.

Kilometerskatten är ju också ett av Klimatberedningens förslag på åtgärder. Dess mål är att systemet ska vara sjösatt år 2011. Vi har ingen tid att förlora.

När avser ministern att ta initiativ till att Sikas utredningar om kilometerskatt skickas på remiss?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-07 Anmäld: 2008-03-07 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)