Religiösa samfunds medverkan i skolan

Skriftlig fråga 2009/10:552 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 19 februari

Fråga

2009/10:552 Religiösa samfunds medverkan i skolan

av Ameer Sachet (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Religiöst övertygade, troende eller frälsta, bekänner sig till en viss tolkning av hela existensen. De skiljer sig därmed från anhängare till ett politiskt parti eller politiska idéer som i de flesta fall har en icke-fundamentalistisk syn på sin politiska övertygelse. Politiska extremister kan dock i en rad avseenden ha samma hållning som religiösa fundamentalister. Världen är uppdelad i goda troende och onda icke-troende, de senare vill man via mission och indoktrinering frälsa.

Skolan har visat en alltför stor öppenhet för att släppa in olika religiösa samfund i undervisningen. Genom besök i skolan och av skolan anordnade studiebesök påverkas underåriga att omfatta föreställningar som inte bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolans kritiska fostran överges av rädsla för att anklagas för religionsfientlighet. Många samfund, inte minst Svenska kyrkan, är givetvis välmenande och harmlösa i sina presentationer av samfundets tro. Möjligheten att medverka i skolan utnyttjas dock av de mer tvivelaktiga samfunden vars syften är mission och religiös indoktrinering. Skolverket måste utforma stränga regler och Skolinspektionen en granskning av religiösa samfunds kontakter med skolan och våra barn under skoltid. Precis som med Nationalsocialistisk front och Kommunistiska partiet, före detta KPML(r), bör vissa samfund hindras från medverkan i skolan. Rektor behöver i detta stöd av tydliga riktlinjer från Skolverket.

Vilka initiativ avser utbildningsministern att ta för en granskning av religiösa samfunds kontakter med skolan och ett tydligare regelverk kring deras medverkan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-19 Anmäld: 2010-02-19 Besvarad: 2010-02-24 Svar anmält: 2010-03-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-24)