religionsfrihet

Skriftlig fråga 1999/2000:191 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 november

Fråga 1999/2000:191

av Carina Hägg (s) till justitieminister Laila Freivalds om religionsfrihet

Religionsfrihet innebär inte för mig frihet att stifta eller tillämpa lagar parallellt med de lagar som stiftas här i Sveriges riksdag.

Ett antal islamiska organisationer har samlats inom Islamiska samarbetsrådet i Sverige och en oroväckande debatt har tagit fart. Från det Islamiska samarbetsrådet har nämligen framförts propåer om att den islamiska sharialagen skulle få juridisk giltighet för de muslimer som lever i Sverige.

Det talas om särskilda shariadomstolar eller shariaråd för familjerätt och arvsrätt. Man talar också i sammanhanget om en frivillighet vid tillämpning av sharialagarna. Det talas också om detta som en väg för att försvenska islams tillämpning. Men även utifrån de omständigheterna, har kvinnor inom islam skrämda framfört, att de upplever dessa propåer som ett hot mot det liv de lever och vill fortsätta leva.

Om det redan i dag förekommer att sharialagen tillämpas i begränsad omfattning i Sverige saknas det oberoende uppgifter kring. Frågan kräver uppmärksamhet från justitieminister Laila Freivalds.

Min fråga till justitieminister Laila Freivalds är:

Har regeringen vidtagit någon åtgärd till följd av propåerna om tillskapandet av shariaråd i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-10 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-17)