Religion och bidragsberättigande

Skriftlig fråga 2011/12:341 av Liljevall, Désirée (S)

Liljevall, Désirée (S)

den 1 februari

Fråga

2011/12:341 Religion och bidragsberättigande

av Désirée Liljevall (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Humanisterna företräder en sekulär, demokratisk och förnuftsbaserad livsåskådning. Trots detta får inte organisationen statsbidrag. Det ter sig synnerligen märkligt med tanke på att förutsättningen för statsbidrag just bygger på de värderingar som Humanisterna bärs av. Det kan i det sammanhanget anföras att Human-Etisk Forbund i Norge får 60 miljoner kronor i statsbidrag.

Men den svenska regeringen har beslutat att livsåskådningar utan övernaturliga inslag inte förtjänar samma behandling som andra livsåskådningar. Det är inte värdigt en sekulär stat. Det är dags att regeringen omprövar sitt ställningstagande och jämställer Humanisterna med andra organisationer.

Avser statsrådet att, mot bakgrund av detta, ta initiativ till att även Humanisterna kan få ta del av det statliga stödet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-01 Anmäld: 2012-02-01 Besvarad: 2012-02-08 Svar anmält: 2012-02-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-08)