Rekryteringsbidragets låga effektnivå

Skriftlig fråga 2005/06:1037 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 16 februari

Fråga 2005/06:1037 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Rekryteringsbidragets låga effektnivå

CSN har avlämnat en rapport till regeringen rörande effekterna av rekryteringsbidraget. I ett pressmeddelande från CSN anges att formen varit framgångsrik med rubriken Många fortsätter studera efter rekryteringsbidraget. Även ministerns eget pressmeddelande beskriver rekryteringsbidraget till vuxenstuderande som en lyckad åtgärd.

Vid närmare granskning kan konstateras att endast 40 % har studerat vidare. Kristdemokraterna anser att det finns all anledning att ifrågasätta om ett så lågt procenttal kan anses vara ett lyckat resultat. För att verkligen mäta om det är lyckat måste man dra bort alla som ändå skulle ha studerat, även utan rekryteringsbidrag, och det framgår inte om så har skett.

CSN konstaterar att denna utbildningssatsning inte nått de utsatta målen. Endast 53,5 miljoner kronor av budgeterade 207,8 miljoner kronor nyttjades för rekryteringsbidrag för kombinationsutbildning. 2 421 studerande fick detta stöd under perioden. CSN tror att en anledning till det låga utnyttjandet var att kommuner och landsting fick alltför kort tid på sig att informera och rekrytera anställda om denna möjlighet. Detta återges överhuvudtaget inte i ministerns pressmeddelande.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa ett effektivt och långsiktigt hållbart studiemedelssystem för alla grupper?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-17 Anmäld: 2006-02-17 Besvarad: 2006-02-22 Svar anmält: 2006-02-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-22)