rekryteringen till utlandsstyrkorna

Skriftlig fråga 2000/01:704 av Strömbom, Inger (kd)

Strömbom, Inger (kd)

den 14 februari

Fråga 2000/01:704

av Inger Strömbom (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen till utlandsstyrkorna

Det är svårt att rekrytera personal till de svenska utlandsstyrkorna. Allt färre kvalificerade soldater och officerare söker till utlandstjänst. De nyligen förändrade ersättningsnivåerna får sannolikt liten effekt. Detta kan på sikt leda till att Sverige kan tvingas minska sina åtaganden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser försvarsministern vidta för att underlätta rekryteringen till utlandsstyrkorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-14 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)