rekryteringen av deltidsbrandmän

Skriftlig fråga 2000/01:989 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 30 mars

Fråga 2000/01:989

av Tomas Eneroth (s) till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen av deltidsbrandmän

Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort tid göra insatser vid såväl bränder som bilolyckor och översvämningar. Vid sidan av den heltidsanställda bemanningen finns en stor grupp deltidsanställda, vars insatser är helt avgörande för en fungerande räddningstjänst kring mindre tätorter och i glesbygd. Under senare år har det dock blivit allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän, och mycket talar för att det är förändringarna på arbetsmarknaden som är orsaken. Inte bara den ökande rörligheten utan framför allt det sätt varpå arbetsorganisationer utvecklas. Ur samhällssynpunkt är naturligtvis denna utveckling starkt oroande. Det kommer sannolikt aldrig att finnas förutsättningar för heltidskårer i hela landet, utan deltidskårerna kommer alltjämt att vara en förutsättning för snabba insatser i hela landet. På många ställen finns uppenbara problem med bemanningen av deltidskårerna, och vid de pensionsavgångar som väntar de närmaste åren kan läget bli akut. Mot den bakgrunden är det angeläget att en översyn av rekryteringsfrågan genomförs, inte minst för att belysa om ytterligare ekonomiska incitament är nödvändiga för att trygga bemanningen framöver.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Vilka initiativ avser statsrådet ta för att förbättra och säkra rekryteringen av deltidsbrandmän?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-30 Anmäld: 2001-04-03 Besvarad: 2001-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-05)