Rekrytering till polisutbildningen

Skriftlig fråga 2017/18:53 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen har nyligen uttalat att fler ska antas till polisutbildningen i landet. Ett av de uppdrag som pekas ut riktas till Rekryteringsmyndigheten som hanterar Försvarsmaktens och polisens antagningsprocedur till respektive utbildning som myndigheterna sedan är ansvarig för. Redan i våras föreslog Liberalerna som ett av flera initiativ mot polisbristen att Rekryteringsmyndighetens kapacitet ska ses över. Ett sådant uppdrag kräver planering och tar tid att genomföra för att bibehålla hög kvalitet i processen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Har ministern och regeringen gett Rekryteringsmyndigheten ett nytt uppdrag med en budget för att utöka kapaciteten för antagning till polisutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Överlämnad: 2017-10-02 Anmäld: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-11 Sista svarsdatum: 2017-10-11
Svar på skriftlig fråga