rekrytering till gymnasiets omvårdnadsprogram

Skriftlig fråga 1999/2000:798 av Nenes, Christina (s)

Nenes, Christina (s)

den 6 april

Fråga 1999/2000:798

av Christina Nenes (s) till statsrådet Mona Sahlin om rekrytering till gymnasiets omvårdnadsprogram

När vård- och omsorgskommissionen presenterade sin slutrapport fanns en rad förslag på hur rekryteringen inom vård- och omsorgsområdet skulle underlättas med tanke på de prognoser som visar att det år 2010 kommer att fattas drygt 150 000 personer inom omsorgen.

Ett av förslagen var att antalet utbildade på gymnasiets omvårdnadsprogram bör öka till 7 000 per år.

När man nu tar del av hur många som sökt till omvårdnadsprogrammet, kan det konstateras att i vissa kommuner är antalet så lågt så frågan uppstår om man över huvud taget kan genomföra programmet.

Vad ämnar ministern vidta för åtgärder för att öka intresset för omvårdnadsprogrammet så att rekryteringen till vård- och omsorgsområdet kan underlättas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-06 Anmäld: 2000-04-11 Besvarad: 2000-04-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-12)