Rekrytering av vårdpersonal i utvecklingsländer

Skriftlig fråga 2006/07:992 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 4 april

Fråga

2006/07:992 Rekrytering av vårdpersonal i utvecklingsländer

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Människors beslut att emigrera för att söka sig en framtid någon annanstans ska respekteras. Men när det sker en systematisk rekrytering av utbildad vårdpersonal från till exempel Afrika blir det en moralisk och politisk fråga för oss i den rika världen. Tusentals sjuksköterskor och läkare har lämnat hälso- och sjukvården i afrikanska länder, med negativa följder för dessa länder.

Den borgerliga regeringen i Sverige vill nu privatisera vård och omsorg. Det öppnar möjligheter för internationella vårdbolag med vinstintressen. Rekrytering av utbildad vårdpersonal i till exempel Afrika ingår i deras affärsidé.

Varje individ ska ha stor frihet att försöka etablera sig var han eller hon vill. Men detta kan inte enbart handla om valfrihet. Den andra sidan av saken är att utvecklingsländer går miste om utbildad personal, som är bokstavligt talat livsnödvändig, genom den rekrytering som sker. Regeringen bör därför både nationellt och internationellt ta initiativ till en diskussion hur vårdbolags och staters rekrytering av vårdpersonal från utvecklingsländer ska hanteras.

Jag vill fråga utrikesministern vad han är beredd att göra för att problemet med rekrytering av vårdpersonal från utvecklingsländer ska komma på dagordningen både i Sverige och på internationell nivå.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-04-04 Anmäld: 2007-04-04 Svar anmält: 2007-04-17 Besvarad: 2007-04-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-17)