Rekrytering av officerare

Skriftlig fråga 2018/19:57 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmaktens personalförsörjning är helt central för det svenska försvaret. Om Sverige ska kunna ha en god försvarsförmåga som kan hävda vårt lands suveränitet i tider av kris och krig så måste Försvarsmakten kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

Fler officerare behövs för att över huvud taget kunna utbilda tillräckliga volymer av nya soldater och sjömän. De senaste åren har vi sett stora avgångar som, tillsammans med ett lågt inflöde till officersutbildningen, gör att det finns stora utmaningar i officersförsörjningen. Försvarsmakten måste arbeta med att behålla nuvarande officerare längre och att locka nya officerare till myndigheten med bra förmånssystem. I närtid så är det mer centralt att kunna rekrytera och behålla officerare än att kunna anställa fler kontinuerligt tjänstgörande soldater. Reservofficerare kommer också att utgöra en viktig kategori för att kunna utöka krigsorganisationen.

Moderaterna har vid flera tillfällen pekat på att det behövs åtgärder för att förbättra situationen och säkerställa att Försvarsmakten kan attrahera rätt personer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Hur avser försvarsministern att verka för att skapa bättre förutsättningar för att rekrytera nya och behålla officerare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-28 Överlämnad: 2019-01-29 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga