rekrytering av läkare från länder utanför EU

Skriftlig fråga 2002/03:1296 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 8 augusti

Fråga 2002/03:1296

av Carina Adolfsson Elgestam (s) till socialminister Lars Engqvist om rekrytering av läkare från länder utanför EU

Moment 22 har drabbat en läkare från Litauen i mitt hemlän Kronoberg. Hon kontaktade en vårdcentral och berättade att hon vill arbeta och vidareutbilda sig i Sverige. Vårdcentralen blev intresserad och erbjöd henne arbete. För att en läkare från ett land utanför EU och EES-området ska få arbeta i Sverige krävs ett arbetstillstånd från Migrationsverket. Men för att få ett arbetstillstånd måste Socialstyrelsen godkänna utbildningen som läkaren har fått i sitt hemland. För att Socialstyrelsen ska göra en bedömning krävs dock att den sökande har arbetstillstånd. I dag har Sverige läkarbrist. Många landsting söker läkare med ljus och lykta. Då är det allvarligt om byråkratin för arbetstillstånd för läkare från länder utanför EU hindrar rekryteringen.

Jag vill fråga socialministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att undanröja byråkratiska hinder av det slag som här har redovisats och därmed underlätta rekryteringen av läkare från andra länder.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-08-11 Besvarad: 2003-08-27 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-27)