Rekrytering av deltidsbrandmän

Skriftlig fråga 2018/19:653 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Räddningstjänst är en viktig del av vår samhällsservice, och det är betydelsefullt att vi har hög kvalitet på vår räddningstjänst för att skapa trygghet och säkerhet för våra medborgare.

Ytterst är det varje enskild region eller kommun som har ansvar för räddningstjänst och förebyggande verksamhet för att samhällets krisberedskap och skydd mot olyckor ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt.

Vi har under en tid kunnat ta del av nyheter i medierna om att det råder stora svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän och att många kommuner väljer att lägga ned mindre brandstationer till stor del beroende på att det saknas deltidsbrandmän.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-15 Överlämnad: 2019-05-16 Besvarad: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22 Anmäld: 2019-05-27
Svar på skriftlig fråga