Rekommendationer från Greco

Skriftlig fråga 2018/19:649 av Per Söderlund (SD)

Per Söderlund (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 3 maj 2019 släppte Gruppen av stater mot korruption, Greco, en rapport där man utvärderat Sveriges åtgärder mot korruption. I rapporten berömmer Greco glädjande nog Sverige för vår långtgående transparens och öppenhet. Detta är inte minst den svenska tryckfrihetens förtjänst, vilken ger medborgare och medier långtgående rätt att ta del av allmänna handlingar. Trots detta beröm lämnar Greco 15 rekommendationer. Man skriver bland annat:

”GRECO noterar att bestickning är väldigt ovanligt i Sverige men att intressekonflikter och vänskapskorruption är desto vanligare. Ökad medvetenhet om dessa former av korruption är nödvändigt och regler riktade mot höga tjänstemän och polispersonal behöver förtydligas avseende redlighet och intressekonflikter.”

Greco skriver vidare att man rekommenderar att regler för att stävja dessa problem antas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta med anledning av Grecos rapport?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-15 Anmäld: 2019-05-16 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga