Reklamskattens avveckling

Skriftlig fråga 2007/08:1101 av Johansson, Mats (m)

Johansson, Mats (m)

den 16 april

Fråga

2007/08:1101 Reklamskattens avveckling

av Mats Johansson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

35 år efter reklamskattens införande råder enighet i riksdagen om att denna skatt ska avskaffas. Trots orättvisan i det att den snedvrider konkurrensen mellan olika medier har skatten ännu inte avvecklats. Det senaste beslutet om sänkning av procentsatserna och höjning av fribeloppen för dagstidningar respektive tidskrifter har inte löst problemet.

Den 13 december 2006 svarade finansministern på min fråga om när skatten skulle tas bort att ”i enlighet med riksdagens tillkännagivande 2002 angående avvecklande av den resterande reklamskatten har frågan om ytterligare steg i avskaffandet av den resterande reklamskatten prövats i årets budgetberedning. Regeringen har dock funnit att det inte nu föreligger förutsättningar för finansiering av detta. Regeringen anser att det är viktigt att den resterande reklamskatten kan avskaffas.”

Sedan dess har läget förändrats i och med beskedet att driftstödet till storstadstidningar ska trappas ned. Behovet av reklamskatt som intäktskälla för att finansiera presstödet minskar därmed i motsvarande utsträckning.

Mot bakgrund av tidigare utfästelser om reklamskattens avskaffande när det ekonomiska läget så medger, en situation som nu får anses föreligga, är min fråga:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att reklamskatten ska kunna avvecklas under mandatperioden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-16 Anmäld: 2008-04-16 Besvarad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-23)