rehabiliteringsresurser

Skriftlig fråga 1999/2000:1237 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 21 juli

Fråga 1999/2000:1237

av Sven-Erik Sjöstrand (v) till näringsminister Björn Rosengren om rehabiliteringsresurser

För många människor med bl.a. rörelsehinder har Arbetsmarknadsinstitutet i Vejbystrand utanför Ängelholm inneburit ett nytt hopp för framtiden. Rehabiliteringen vid institutet och möjligheten att få öva upp de färdigheter som individens fysiska villkor tillåter har varit mycket bra. Träningen och utredningsverksamheten har medfört att bl.a. trafikskadade har fått nya möjligheter att gå ut i arbetslivet och att återfå självförtroendet.

Den 1 juli stängdes verksamheten i Vejbystrand. Motiven till stängningen verkar både många och luddiga. Många frågar sig nu: Vad händer med den kompetenta personal och de fantastiska specialredskap m.m. som finns vid institutet?

Arbetsmarknadsinstitutet har i dag verksamhet även i Malmö. Enligt uppgift planeras avveckling av verksamheten även i Malmö och nya lokaler ska sedan tas i bruk i Lund. Ibland är omorganisationer nödvändiga, men här verkar det snarare handla om slöseri med resurser.

Jag vill därför fråga Björn Rosengren:

Kommer ministern att agera för att personalens kompetens och andra viktiga resurser vid rehabilitering och utredningar av bl.a. trafikskadade som finns vid Arbetsmarknadsinstitutet ska tas till vara?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-07-24 Besvarad: 2000-08-28 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-28)