Rehabiliteringskedjan

Skriftlig fråga 2019/20:91 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

År 2008 infördes rehabiliteringskedjan som en större del av sjukförsäkringen. Det var en reform som påbörjades under statsminister Göran Perssons ledning men den S-ledda regeringen valde att inte lägga fram den så nödvändiga reformen.

Utgångspunkten för reformen var att skapa större möjligheter för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Jag som moderat företrädare anser att människor ska erbjudas att arbeta 100 procent av sin förmåga. Alliansregeringen införde en tidsgräns i sjukskrivningen för att öka incitamenten att kunna återgå i någon form av sysselsättning. Införandet av tidsgränsen innebar att antalet sjukskrivningar sjönk. År 2016 valde den rödgröna regeringen att ta bort denna tidsgräns, och nu ökar antalet sjukskrivningar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att minska antalet långa sjukskrivningar? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga