Rehabilitering för återinträde på arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2005/06:665 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 16 december

Fråga 2005/06:665 av Laila Bjurling (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Rehabilitering för återinträde på arbetsmarknaden

Under året har vi kunnat konstatera att antalet sjukskrivningar sjunker i Sverige. Det är glädjande att vi får alltfler människor som friskförklaras och kan återinträda på arbetsmarknaden. En god och individuellt anpassad rehabilitering är en avgörande faktor för att fler ska kunna lämna sjukdomsperioden bakom sig. Mot den bakgrunden blir jag bekymrad när jag tar del av uppgifter om att rehabiliteringen i vissa fall har upphört. Det kan handla om individer som är sjukskrivna för utbrändhet och går på rehabilitering i form av både fysisk träning, avslappning och samtal. Om sjukskrivningen varar längre än ett år finns risk för att individen får sjukersättning. Då upphör också rätten att delta i ovannämnda rehabilitering. Jag finner det märkligt att vi gör skillnad på om individen har en fysisk eller psykisk åkomma. Om samma individ hade ett brutet ben eller annan fysisk åkomma skulle rehabiliteringen säkerligen ha fortsatt. Den rehabilitering som Försäkringskassan medverkar i måste fortgå även för dessa individer så att de åter kan inträda i arbetslivet i framtiden.

Med anledning av ovanstående information vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att individer med sjukersättning ska få fortsatt rehabilitering och därmed en chans att återgå till arbetslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2005-12-16 Inlämnad: 2005-12-16 Besvarad: 2006-01-11 Svar anmält: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-11)