Regleringsbrevet till Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2017/18:260 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Regeringen beslutade den 2 november att ge Försvarsmakten i uppdrag att i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa ett förslag som möjliggör grundutbildning för 5 000 personer från år 2020. I samband med ett tidigare remissvar har Försvarsmakten angett att kostnaden för att gå från 4 000 grundutbildade per år till 5 000 beräknas ligga på drygt 600 miljoner per år. Nytta och behov måste självfallet vägas mot annat som Försvarsmakten har att hantera kommande år. En ökning av antalet utbildade kan inte ske i ett ekonomiskt vakuum.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har det i samband med ändringen av regleringsbrevet till Försvarsmakten om att se över en möjlig ökning av antalet utbildade samtidigt påbörjats en process att se till att merkostnader täcks genom ökade anslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-10 Överlämnad: 2017-11-13 Anmäld: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22
Svar på skriftlig fråga