Regleringsbrevet för Myndigheten för yrkeshögskolan

Skriftlig fråga 2012/13:97 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 8 november

Fråga

2012/13:97 Regleringsbrevet för Myndigheten för yrkeshögskolan

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Yrkeshögskolan ska svara mot arbetslivets behov av eftergymnasiala utbildningar, och man ska som myndighet medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional tillväxt. I regleringsbrevet talas om regional hänsyn, däremot inget om att myndigheten har ett regionalpolitiskt ansvar.

Vi ser runt om i landet att varslen ökar. Många av dem som blir utan arbete har jobbat i många år och är i stort behov av vidareutbildning för att inte fastna i arbetslöshet. Matchningen på arbetsmarknaden blir allt sämre. Detta är ett gemensamt ansvar för stat och näringsliv, och där skulle Myndigheten för yrkeshögskolan kunna bli en ännu viktigare medspelare genom sitt viktiga uppdrag att bidra med utbildningar som anpassas till snabba förändringar på arbetsmarknaden. Men då krävs tydligare styrning och mer resurser.

Jag undrar därför om statsrådet har några planer på ett tydligare regleringsbrev för 2013 där det regionalpolitiska ansvaret, inte minst med tanke på varsel, betonas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-08 Anmäld: 2012-11-08 Besvarad: 2012-11-14 Svar anmält: 2012-11-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-14)