Reglering av tortyr i svensk lagstiftning

Skriftlig fråga 2006/07:1493 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 20 juli

Fråga

2006/07:1493 Reglering av tortyr i svensk lagstiftning

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Sverige måste fullt ut ta ansvar för kränkningar och leva upp till åtaganden enligt FN:s konvention mot tortyr, Europakonventionen och konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Att tortyr inte uttryckligen är ett brott i den svenska lagstiftningen, liksom avsaknaden av förbud mot att använda bevisning från tortyr och vaga krav på kompensation för tortyrkränkningar, visar på brister i både innehållet och rättstillämpningen. Det finns även förväntningar på att regeringen bör ta tydligt avstånd från användandet av – oftast till intet förpliktigande – diplomatiska försäkringar vid avvisningar. Konsekvenserna av kriget mot terrorism" behöver mötas med initiativ från justitieministern som förstärker skyddet mot kränkningar och tortyr.  

Min fråga till justitieministern är:

Avser ministern att ta några initiativ för att förstärka och förbättra svensk lagstiftning genom att införa tortyr som straffrättslig grund liksom förbud mot att använda bevisning som framtagits via tortyr i svensk lagstiftning och rättstillämpning? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-20 Besvarad: 2007-08-15 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-15)