Reglering av skattekonsultbranschen

Skriftlig fråga 2017/18:249 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ännu en ”läcka”, döpt till paradisläckan, visar på den omfattande globala skatteflykten där de rikaste i världen (den rikaste promillen) är de som främst utmärker sig. Tusentalet svenskar uppges ingå i paradisläckans material.

Skatteflykten är i många fall helt laglig. Det handlar bara om att skapa olika bolagskonstruktioner som ska skrivas i ”rätt” stater och mellan vilka man flyttar olika inkomster på ett sådant sätt att beskattningen minimeras.

Kritiken inriktar sig oftast på de stater eller jurisdiktioner som har låg beskattning och generösa skatteregler – de så kallade skatteparadisen. Alltför lite av sökljuset riktas dock mot ”möjliggörarna”, som dels utgörs av stora, internationella banker och andra finansinstitut, dels av en växande bransch av olika skattekonsulter, som finns på advokatbyråer och redovisningsföretag eller är frilansare. Det är egentligen här som bristen på moral främst finns; finansmännen och juristerna lånar sig till en verksamhet som gränsar till det kriminella. Ibland tjänar de också olika kriminella organisationer och terroristorganisationer. Pengar luktar inte för dessa lågt stående varelser i finans- och skattekonsultbranschen.

Vi behöver i Sverige genomlysa redovisnings- och skattekonsultbranschen. Det behövs fler och inte färre auktoriserade revisorer med god utbildning och hög integritet samt någon form av samhällsetik i företagen. Det behövs revisorer som vågar säga: ”Detta är möjligt för att ytterligare minimera skatten, men jag avråder från det eftersom det ändå är rimligt att betala den här skatten.” Det finns alltså en rimlig skatteplanering men också en orimlig (även om den också är laglig).

Jag vill ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

Genom vilka åtgärder vill finansministern genomlysa och reglera skattekonsultbranschen så att den slutar ägna sig åt aggressiv, omoralisk skatteplanering på gränsen till det lagliga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-09 Överlämnad: 2017-11-10 Anmäld: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga