Reglering av estetiska behandlingar

Skriftlig fråga 2018/19:667 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det är välkänt att frågan om vem som får utföra estetiska behandlingar och vilka metoder som används faller utanför den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Sådana behandlingar betraktas i dag som konsumentprodukter.

Hur reglering av estetiska behandlingar ska utformas för att säkerställa att patienter inte löper risk för skador har sedan 2011 varit föremål för flera utredningar genomförda av Socialstyrelsen men också av utredare utsedd av Regeringskansliet. Ingen har lett till några åtgärder.

Den senaste utredningen överlämnades av Socialstyrelsen 2017. I den konstateras att i dagsläget saknar många patienter som genomgår estetiska behandlingar den patientsäkerhet och rättssäkerhet som krävs inom den övriga hälso- och sjukvården. Det behövs en reglering där vissa identifierade estetiska behandlingar, som kräver medicinsk kompetens, likställs med hälso- och sjukvård. Det är det mest ändamålsenliga sättet att öka patientsäkerheten vid estetiska behandlingar. Det kan lagtekniskt åstadkommas genom en omdefiniering av begreppet hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårdslagen.

Det här är en viktig patientsäkerhetsfråga. Jag vill därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern och regeringen, och i så fall när, att genomföra de föreslagna ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen för att öka patientsäkerheten vid estetiska behandlingar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-17 Överlämnad: 2019-05-20 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29
Svar på skriftlig fråga