Reglering av aktörerna inom sms-lånebranschen

Skriftlig fråga 2011/12:759 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 7 september

Fråga

2011/12:759 Reglering av aktörerna inom sms-lånebranschen

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Kronofogdemyndigheten har presenterat skrämmande siffror kring sms-lånen som visar på att de åtgärder som tidigare vidtagits är otillräckliga.

Antalet obetalda sms-lån som kom till kronofogden ökade markant under första halvåret i år. Nästan 25 000 ärenden om obetalda sms-lån kom in till myndigheten, vilket är en ökning med 70 procent jämfört med samma tidsperiod 2011. Kronofogden har även börjat titta på individnivå rörande ärenden på grund av obetalda sms-lån under 2011. Studier av 600 personer visar att en normal kreditprövning skulle ha lett till att en tredjedel av lånen inte hade beviljats. Bland 18–25-åringar hade 70 procent redan en skuld när lånet beviljades. Förutom den bristande kreditprövningen är många av företagen fortsatt aggressiva i sin marknadsföring, menar Kronofogdemyndigheten. Reklamen använder till exempel snabbhet och att även skuldsatta kan låna som lockbeten. Ökningen av de obetalda sms-lånen späder på den onödiga överskuldsättningen, menar myndigheten.

Det finns ett drygt 40-tal företag som bedriver den typen av verksamhet. Problemet finns i dessa och kan inte lösas av informationsinsatser bland konsumenterna. Nu krävs reglering av dessa företags verksamhet. Oseriösa företag som inte gör normal kreditprövning och som ger lån på villkor som inte kan resultera i annat än ännu djupare skuldsättning måste saneras bort ur branschen. Ett större problem är hur vi ska få en reklam och marknadsföring som balanseras upp av konsumentintresset.

Genom vilka initiativ och insatser avser statsrådet att sanera sms-lånebranschen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-07 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-21 Svar anmält: 2012-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-21)