Regler om begränsad skattskyldighet

Skriftlig fråga 2005/06:1148 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 mars

Fråga 2005/06:1148 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till finansminister Pär Nuder (s)

Regler om begränsad skattskyldighet

Riksdagen beslutade den 24 november 2004 att ge regeringen i uppdrag att se över reglerna om begränsad skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer som utövar allmännyttig verksamhet. Man kan nu på goda grunder undra när regeringen avser att lägga fram ett förslag till riksdagen att ta ställning till när det gäller begränsad skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser och så vidare. Jag har nämligen fått uppgifter om att regeringen inte ens har tillsatt den av riksdagen beställda utredningen.

Avser statsrådet att ta initiativ till att tillsätta ovannämnda utredning om begränsad skattskyldighet för bland annat allmännyttiga stiftelser och, i så fall, när tillsätts utredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-08 Anmäld: 2006-03-08 Besvarad: 2006-03-15 Svar anmält: 2006-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-15)