regler för övningskörning

Skriftlig fråga 2001/02:360 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 6 december

Fråga 2001/02:360

av Carina Hägg (s) till näringsminister Björn Rosengren om regler för övningskörning

Enligt körkortslagen ska den som är handledare vid privat övningskörning ha fyllt 24 år samt sedan minst fem år ha körkort av det slag som krävs vid övningskörning. Femårsgränsen får inte ha brutits. Inga individuella bedömningar medges. Det innebär att den vilken som enda åtgärd har fått sitt körkort återkallat inte godkänns som handledare förrän efter fem år. Detta avviker från hur samhället i andra sammanhang bedömer vilka konsekvenser en lagöverträdelse ska få. För många berörda kommer denna regel som en obehaglig överraskning när de ska övningsköra med sina ungdomar.

Jag vill därför fråga:

Vilka åtgärder tänker näringsministern vidta när det gäller femårsregeln för handledare vid privat övningskörning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-12-05 Anmäld: 2001-12-11 Besvarad: 2001-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-12)