regler för journalföring av boskap

Skriftlig fråga 1997/98:1016 av Löfgren, Ulla (m)

Löfgren, Ulla (m)
Fråga 1997/98:1016 av Ulla Löfgren (m) till jordbruksministern om regler för journalföring av boskap

den 17 augusti

Bonden Eva Holmgren och hennes man Lars, i Bliska fyra mil norr om Umeå, går miste om EU-bidrag på 200 000 kr och tvingas kanske därmed lämna gården. Anledningen är att Eva Holmgren har fört en blå stalljournal i stället för en grön.

Fram till den 1 januari 1997 godkände Jordbruksverket den blå stalljournalen, men därefter gjordes mycket små förändringar i journalen och bara den gröna godkändes. Evas och Lars misstag är att de fortsatt att journalbokföra boskapen i den blå. Länsstyrelsens kontrollant kunde därmed inte godkänna journalboken.

Den orimliga konsekvensen av ett litet misstag visar att Jordbruksverkets regler är för krångliga. De siktar inte in sig på huvuduppgiften, att kunna följa djuret genom livet, utan har krånglat till registret i onödan. Detta måste jordbruksministern rikta in sig på att göra något åt.

Vad avser jordbruksministern vidta för åtgärder för att undvika att händelser som den ovan beskrivna skall kunna inträffa i framtiden?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-17 Anmäld: 1998-08-24 Besvarad: 1998-09-01
Svar på skriftlig fråga