regler för bidrag till organisationer

Skriftlig fråga 1999/2000:922 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 11 maj

Fråga 1999/2000:922

av Carina Hägg (s) till statsrådet Ulrica Messing om regler för bidrag till organisationer

Ungdomsstyrelsen har tagit fram en rapport om det statliga bidraget till ungdomsorganisationer och denna har varit ute på remiss. Det finns ett behov av att förändra systemet i takt med att omvärlden förändras. Det växer fram nya organisationsformer och den traditionella föreningsformen måste mäta sig med olika former av nätverk och andra former av sammanslutningar. Vi lever i ett samhälle där behovet av generationsövergripande aktiviteter och behovet av goda vuxna förebilder är stort. Det är därför inte tillfredsställande att, enligt förslaget från Ungdomsstyrelsen, vissa organisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar riskerar att hamna utanför bidragsreglerna. Det gäller t.ex. kristna församlingar och Svenska Ungdomsringen för bygdekultur, likväl som de som organiserar barn- och ungdomsverksamhet inom folkmusik- och folkdansområdet. Jag anser att det är oerhört viktigt att vi tar till vara och utvecklar vårt svenska kulturarv och dessa organisationer bör få samma möjligheter att verka som övriga. Utöver dessa talas det nu även om att de som rubriceras som naturvårdsorganisationer kan komma att omfattas av de förändrade reglerna. Svenska Frisksportförbundet är en sådan organisation som inte längre skulle kunna delta i erfarenhetsutbyte och få bidrag genom Ungdomsstyrelsen.

Min fråga till statsrådet Messing är vilka initiativ som kommer att tas för att dessa organisationer ska komma i åtnjutande av medel för att fortsätta sin viktiga verksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-11 Anmäld: 2000-05-16 Besvarad: 2000-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-18)