Regler för arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2016/17:80 av Eva Sonidsson (S)

Eva Sonidsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Reglerna för förnyat arbetstillstånd skärptes förra året efter ett beslut av Migrationsöverdomstolen och innebär ett absolut krav att månadsinkomsten måste vara minst 13 000 kronor under hela perioden i Sverige.

Det får konsekvenser för personer som bott länge i vårt land.

Ett exempel är en person som kom till Sverige från Moldavien för åtta år sedan. Han har fast jobb, försörjer sin familj sedan flera år, är en omtyckt fotbollstränare och har en bra ställning i samhället i dag. Nu ska han och hans familj utvisas från Sverige på grund av att ett par månadsinkomster för fem år sedan inte uppnådde minimibeloppet på 13 000 kronor per månad.

Reglerna, som skärptes 2015, ska räknas fem år bakåt i tiden och får stora konsekvenser om dessa personer måste lämna landet, och vi vet att det råder arbetskraftsbrist.

Min fråga till justitie- och migrationsministern är därför:

 

Tänker ministern vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen på detta område?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-07 Överlämnad: 2016-10-10 Anmäld: 2016-10-11 Svarsdatum: 2016-10-19 Sista svarsdatum: 2016-10-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga