Registrering av utländska företagare som ej är skattepliktiga i Sverige

Skriftlig fråga 2013/14:215 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:215 Registrering av utländska företagare som ej är skattepliktiga i Sverige

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

På en skriftlig fråga rörande registreringsskyldighet för företagare via Skatteverket har jag fått följande svar: Den som bedriver skattepliktig näringsverksamhet i Sverige ska registreras enligt reglerna i skatteförfarandelagen. Där finns också regler om att den som är arbetsgivare ska registreras. Vi har vidare regler om att en utländsk arbetsgivare ska registrera sina arbetstagare som har utstationerats till Sverige.

Problemet, som jag förstått det, är att det finns utländska företagare, det vill säga företagare som har eller hävdar att deras företag är registrerat utomlands. Företaget är alltså skattskyldigt utomlands men inte i Sverige. Företaget har vidare anställda som kommer från företagets registreringsland eller tredje stat. Dessa anställda är inte heller skattskyldiga i Sverige. Vidare omfattas inte egenföretagare av utstationeringslagstiftningen, varför problemet med falska egenföretagare inte kan hanteras i dag. Sedan den 1 juli finns en registreringsskyldighet hos Arbetsmiljöverket. Skatteverket har dock inte tillgång till detta register så att de kan göra kontroller. Om Skatteverket hade alla utländska företagare registrerade kunde kontroll företas av deras skatteinbetalningar utomlands, både för företagets egen del och för de utländska anställda. Jag tror att det utifrån dagens lagstiftning är relativt lätt för en utländsk företagare och skenföretagare att operera i Sverige utan att betala sina skatter. Jag har följande fråga:

Vilken skattekontroll sker i dag av det i dag okända antalet på Skatteverket oregistrerade utländska företagare som ej är skattepliktiga i Sverige och ej har anställda som är skattepliktiga i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2014-01-15 Svar anmält: 2014-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-15)