register över skolor

Skriftlig fråga 2000/01:371 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 5 december

Fråga 2000/01:371

av Laila Bjurling (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om register över skolor

Enligt uppgifter i medierna har Skolverket planer på att presentera skolor på Internet. Detta för att underlätta för elever och deras föräldrar, när de ska välja skola. Av den presentationen skulle det framgå vad elevernas genomsnittliga betyg är, men också deras etniska bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Jag blev bestört över uppgifterna och kan inte förstå Skolverkets ambitioner i detta fall. Enligt min mening skulle ett sådant register bidra till att ytterligare segregera våra skolor och det står helt i strid med Sveriges skolpolitik.

Vad ämnar ministern göra för att hindra denna typ av presentation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-12-07 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-13)