Regionfrågan och frivilligheten

Skriftlig fråga 2007/08:921 av Krantz, Tobias (fp)

Krantz, Tobias (fp)

den 7 mars

Fråga

2007/08:921 Regionfrågan och frivilligheten

av Tobias Krantz (fp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I Jönköpings län finns en utbredd skepsis mot att det egna länet ska ingå i en av de nya storregioner som diskuteras. Bland de politiska partierna i länet finns en betydande uppslutning kring tanken att Jönköpings län, vid ett eventuellt inrättande av storregioner, i så fall ska bilda en egen region.

I Sveriges Radio Jönköping den 5 mars antyder regeringens samordningsman i regionfrågan, Jan-Åke Björklund, att Jönköpings län mot sin vilja kan tvingas in i en framtida storregion med andra län. Uttalandet står stick i stäv med den inriktning för regionfrågans hantering som företrädare för regeringens partier tidigare har angivit. Där har frivillighet och underifrånperspektiv varit nyckelord.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 7 juli 2007 förklarade det ansvariga statsrådet Mats Odell, kd, tillsammans med partisekreterarna Per Schlingmann, m, Erik Ullenhag, fp, och Anders Flanking, c, att eventuella regionbildningar i Sverige måste växa fram underifrån. Vi avvisar en process som innebär att centralt dirigera fram en ny regionindelning. Vi avvisar över huvud taget att nu initiera en process med detta mål skrev de fyra artikelförfattarna och slog också fast: Den nu tillsatte samordnaren Jan-Åke Björklund ska naturligtvis inte tvinga fram eller ens initiera diskussioner i de delar av landet där sådana inte är önskade.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta i syfte att klargöra vilken princip – frivillighet eller tvång – som ska gälla vid eventuellt bildande av nya regioner.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-07 Anmäld: 2008-03-07 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)