Regionfrågan

Skriftlig fråga 2006/07:1479 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 9 juli

Fråga

2006/07:1479 Regionfrågan

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Regeringen har utsett Jan-Åke Björklund till så kallad regional samordningsman i regionfrågan. Han ska vara samtalspartner och initiera förändringar i den regionala indelningen, heter det i regeringens pressmeddelande. Detta samtidigt som statsminister Fredrik Reinfeldt uttalat att han säger nej till en ny regionindelning. Moderaternas partiledning har gett följande besked: Vi avvisar därför att nu inleda en process med syfte att förändra det sätt på vilket vi organiserar Sverige.

Samtidigt pågår en omfattande remissomgång med ca 500 instanser som ska yttra sig över Ansvarskommitténs förslag. Normalt sett brukar inte remissomgångar föregripas av olika typer av regeringsbeslut.

Läget är alltså följande: Regeringen utser under pågående remisstid en så kallad samordningsman i en fråga där statsministern är motståndare. Självklart inställer sig frågan om vad som egentligen är regeringens linje och uppfattning.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att klargöra vad som är regeringens uppfattning om ny regional indelning med anledning av Ansvarskommitténs förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-07-09 Besvarad: 2007-07-12 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-12)