Regionalpolitiskt ansvar

Skriftlig fråga 2008/09:1201 av Andnor, Berit (s)

Andnor, Berit (s)

den 3 september

Fråga

2008/09:1201 Regionalpolitiskt ansvar

av Berit Andnor (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Enligt den senaste statistiken minskar befolkningen i Jämtlands län med 381 till 126 516 personer. Samtliga kommuner i länet, förutom Krokom, har en negativ befolkningsutveckling. Samtidigt har arbetslösheten i länet ökat kraftigt från juli 2008 till juli 2009. För män har arbetslösheten ökat med knappt 80 procent från 1 166 personer till 2 093 och för kvinnor med drygt 57 procent, från 920 till 1 448 personer. Ungdomsarbetslösheten har även den ökat mycket kraftigt. Sammantaget visar detta att vi har en mycket allvarlig situation i Jämtlands län.

Den borgerliga regeringen har fattat en lång rad beslut som varit negativa för utvecklingen i Jämtlands län. De arbetsmarknadspolitiska medlen har minskats. Arbetsgivaravgiften har höjts för de små företagen, arbetslöshets- och sjukförsäkringen har försämrats. Platserna inom den kommunala vuxenutbildningen har skurits ned. Förutsättningarna för Mittuniversitetets forskning och utveckling har försämrats. De ändrade reglerna för den kommunala skatteutjämningen innebar ett tapp på 40 miljoner för länet.

Satsningar av den socialdemokratiska regeringen för att ersätta förlorade arbetstillfällen i samband med regementsnedläggningen har kraftigt minskats, bland annat genom nedläggning av Arbetslivsinstitutet och förändringen av Glesbygdsverket, liksom delar av Nutek och ITPS, vilket innebar förlorade arbetstillfällen. Till detta kommer flytten av länsrätten och länsstyrelsens sociala tillsyn.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att utvecklingen i Jämtlands län ska bli positiv avseende jobb och befolkningsutveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-03 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-10 Svar anmält: 2009-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-10)