regionalpolitik och statlig verksamhet

Skriftlig fråga 2003/04:958 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 19 mars

Fråga 2003/04:958

av Lars Wegendal (s) till statsrådet Ulrica Messing om regionalpolitik och statlig verksamhet

Statlig verksamhet ska bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt samtidigt som medborgarna får god service och kvalitet. Det kan innebära rationaliseringar och nedläggningar som drabbar orter eller regioner. De kan vara motiverade utifrån den enskilda myndighetens förutsättningar och de direktiv den har fått. Myndigheten har naturligtvis inget ansvar för de regionalpolitiska konskvenserna av en nedläggning. Det ansvaret måste ligga på den politiska nivån. Jag anser att också regionalpolitiken måste vägas in i övervägandena om hur statlig verksamhet ska bedrivas. Det sker i dag alltför sällan. Ett aktuellt exempel där det är motiverat att väga in regionalpolitiska överväganden är tingsrätternas organisation, ett annat är tullens organisation. Det här synsättet ska självfallet inte leda till ett stopp för alla förändringar. Men det är inte heller ett rimligt resonemang att hävda att regionalpolitiska hänsyn måste stå i motsatsställning till en rationell och effektiv statlig verksamhet.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att regionalpolitiska hänsyn i ökad utsträckning ska beaktas vid förändring av statlig verksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-03-19 Anmäld: 2004-03-23 Besvarad: 2004-03-24 Svar anmält: 2004-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-24)