Regionala skillnader i sjukfrånvaron

Skriftlig fråga 2016/17:232 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Sjukpenningtalet skiljer sig åt mellan olika län. För både kvinnor och män är sjukfrånvaron högst i Västernorrlands län och lägst i Östergötlands län.

Enligt Försäkringskassan var sjukpenningtalet i december 2010 lägre än det någonsin varit tidigare – 6,0 dagar. Därefter har det skett en ökning och i december 2015 var sjukpenningtalet 10,5 dagar. Det innebär en ökning på 74 procent i landet som helhet. Sjukpenningtalet har ökat i samtliga län men ökningens storlek varierar mellan länen. De tre län som har högst sjukpenningtal är Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Både Jämtland och Västernorrland har haft bland de högsta sjukpenningtalen åtminstone de senaste 15 åren. Ökningen i båda länen har varit större än genomsnittet de senaste fem åren.

Sedan tidigare är det känt att en del av de regionala skillnaderna förklaras av socioekonomiska och demografiska faktorer. Det handlar om exempelvis inkomst, utbildningsnivå, ålderssammansättning och födelseland. Även förhållanden på arbetsmarknaden har betydelse. När hänsyn tas till dessa faktorer minskar de regionala skillnaderna, men de försvinner inte.

Med anledning av detta vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vad tror ministern är orsaken till de regionala skillnaderna, och vad avser ministern och regeringen att konkret göra åt saken?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-10-26 Överlämnad: 2016-10-27 Anmäld: 2016-10-28 Sista svarsdatum: 2016-11-02 Svarsdatum: 2016-11-09
Svar på skriftlig fråga