Regionala skillnader i kontaktförbud

Skriftlig fråga 2014/15:669 av Pia Hallström (M)

Pia Hallström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det råder stora regionala skillnader mellan landets åklagarkamrar vad gäller andelen beviljade ansökningar om kontaktförbud.

År 2013 varierade andelen beviljade kontaktförbud mellan 20 och 48 procent från en åklagarkammare till en annan. Att det föreligger stora skillnader är naturligtvis mycket oroande. Bostadsorten ska inte vara avgörande för huruvida ett brottsoffer får skydd eller inte.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

 

Vilka åtgärder kommer justitieministern och regeringen att vidta för att minska de regionala skillnaderna i beviljandet av kontaktförbud?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-16 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga