Regional tillväxt och flygskatten

Skriftlig fråga 2018/19:255 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Regeringen har i en uppgörelse med samarbetspartierna bestämt att flygskatten ska återinföras i Sverige. Redan kort tid efter det att den dåvarande regeringen införde en flygskatt gick flera flygbolag i konkurs, och möjligheten till snabba och effektiva resor försämrades kraftigt i Sverige.

De som påverkas mest negativt av flygskatten är de som bor och driver företag utanför Sveriges storstäder. Flyget behövs för att man ska kunna resa såväl i tjänsten som privat. Affärer sker i möten mellan människor, och varje gång politiken inverkar på möjligheterna till möten mellan människor så skadar det svenskt näringsliv.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att ut ett regionalt tillväxtperspektiv kompensera för att möjligheterna att bo och driva företag i hela Sverige kan minska om flygskatten återinförs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-15 Överlämnad: 2019-02-18 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga