Regional samverkan kring arkitektur, form och design

Skriftlig fråga 2015/16:1408 av Hillevi Larsson (S)

Hillevi Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design tillsattes med uppdraget att göra en översyn av den nuvarande politiken för arkitektur, form och design. Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson har varit särskild utredare. Utredningen utgår från ett helhetsperspektiv på den enskilda människans behov, och bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vidare framhålls att dialog och delaktighet ska prägla arkitektur-, form- och designområdet. 

Förutom förslaget att en ny myndighet ska inrättas – Myndigheten för gestaltad livsmiljö – föreslås att samverkansmöjligheterna med regionerna ska stärkas. Bland annat nämns Form/Design Center som en partner i detta arbete. Centrumet har sitt säte i Malmö men verkar i hela Skåne.

Samarbete med regionerna är avgörande för att politiken ska få genomslag i hela landet.  ”Det här är inte en Stockholmsfråga utan måste nå ut till regionerna” var utredarens kommentar i SVT:s Kulturnyheter den 29 maj 2015.

Min fråga till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är: 

 

Hur ställer sig ministern och regeringen till regional samverkan på arkitektur-, form- och designområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-06-22 Överlämnad: 2016-06-23 Anmäld: 2016-06-27 Svarsdatum: 2016-06-29 Sista svarsdatum: 2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga