Regional exportstatistik

Skriftlig fråga 2020/21:1332 av Patrik Engström (S)

Patrik Engström (S)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Mellansvenska Handelskammaren har nyligen släppt en rapport som visar att Dalarnas exportvärde kan ha underskattats i den officiella statistiken från SCB. Metoden som SCB använder förskjuter alltför stora delar från verklig produktionsplats till juridisk hemvist för bolaget till storstadsområdena på grund av att den använder sig av bolagets huvudsäte när den redovisar bolagets bidrag till exportvärdet. Stora delar av Dalarnas exportvärde flyttas då till andra län eftersom några av de största exportörerna har sina huvudkontor i andra län.

Det samlade exportvärdet som framkommit för Dalarna för de identifierade företagen i rapporten uppgår till 31,4 miljarder kronor, vilket i sin tur betyder att dagens metod från SCB enbart påvisar 53 procent av det verkliga exportvärdet ifrån länet.

Det är viktigt att det statliga beslutsunderlaget är korrekt och ger en rättvisande bild av hela landet. Dalarna är ett stort export- och industrilän med stolta traditioner. Det är allvarligt om underlagen från SCB bara fångar upp drygt hälften av det bidrag som våra industrier ger till tillväxten. Det kan ju till exempel innebära att värdet av en investering i infrastruktur i Dalarna underskattas och att regeringen och Trafikverket därför väljer att prioritera en investering i en annan del av landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Vad avser statsrådet att göra för att försäkra sig om att de underlag myndigheterna lämnar ger en korrekt bild av alla landsändars bidrag till tillväxten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-19 Överlämnad: 2021-01-19 Anmäld: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga