Regeringsskrivelse om internationellt skattefusk

Skriftlig fråga 2013/14:737 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Regeringen har den 19 juni till riksdagen lämnat en skrivelse 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Jag vill nu efterlysa en motsvarande skrivelse om ”En nationell strategi för en effektiv global regim för bekämpning av internationellt skattefusk”. De borgerliga partiernas företrädare i riksdagen har i tid och otid pratat om alla Sveriges skatteavtal, arbetet med dessa inleddes dock före det borgerliga regeringstillträdet genom ett initiativ i Nordiska rådet. Dessa avtal är nog bra men snarare har de lagt ett golv än utgör tak. Frågan är vad regeringen och ministern gjort inom EU och OECD för att åstadkomma just en effektiv global regim mot skattefusket. Inte minst är väl frågan kring Schweiz och andra europeiska ministater som Liechtenstein knappast helt slutförd.

Riksdagen borde informeras om BEPS-projektets (Base-Erosion.and Profit-Shifting) utveckling och om när dess aktionsplan kan tänkas börja ”bita” i skattefuskarnas och de trixande företagens kött och plånböcker.

Avser finansministern att lämna en skrivelse till riksdagen om kampen mot det globala skattefusket?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-07-24 Inlämnad: 2014-07-24 Sista svarsdatum: 2014-08-07 Besvarad: 2014-08-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga